Noteikumi

SIA „ Olimpiskais centrs’’ ‘’Ventspils’’ viesnīcas

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Rezervācija

1.1. Lai reģistrētos viesnīcā, viesiem ir jāuzrāda derīga pase, auto vadītāja apliecība vai identifikācijas karte.
1.2. Rezervāciju var garantēt, veicot priekšapmaksu (ne vēlāk kā 24 stundas pirms ierašanās).
1.3. Ja viesis neierodas līdz plkst. 22:00 viesnīca patur tiesības numuru pārdot citai personai (ja viesis nav brīdinājis par ierašanās laiku).
1.4. Negarantētas rezervēšanas gadījumā, viesis ierašanās dienā var izvēlēties tikai kādu no viesnīcas brīvajiem numuriem.
1.5. Garantētu rezervāciju bez soda sankciju piemērošanas ir iespējams atcelt līdz plkst. 17:00 iebraukšanas dienā.
1.6. Par garantētas rezervācijas atcelšanu pēc plkst. 17:00 iebraukšanas dienā vai neierašanos viesnīca patur tiesības iekasēt maksu vienas nakts uzturēšanās apmērā.


2. Norēķinu kārtība

2.1. Bankas pārskaitījums
2.2. Norēķinu kartes
2.3. Skaidra nauda EUR


3. Reģistrēšanās laiks:

3.1. Iebraukšana no plkst.15:00
3.2. Izbraukšana līdz plkst. 12:00


4. Smēķēšana

4.1. Viesnīcas telpās smēķēt aizliegts. Smēķēt atļauts tikai ārpus viesnīcas telpām.


5. Pieejams speciāli aprīkots numurs cilvēkiem ar kustību traucējumiem.


6. Iekšējās kārtības noteikumi.

6.1. Viesnīcā aizliegts traucēt citu viesu mieru ar skaļu vai neadekvātu uzvedību, ja šie noteikumi tiek pārkāpti, personāls var viesi lūgt atstāt viesnīcas telpas vai izlemt vērsties policijā.

6.2. Aizliegts trokšņot viesnīcas telpās un teritorijā ap viesnīcu, traucējot citus viesus.

6.3. Drošības apsvērumu dēļ pēc plkst. 23:00 lūdzam viesi/-iem veikt savu apmeklētāju reģistrāciju viesu uzņemšanas nodaļā. Viesis nes pilnu atbildību par savu apmeklētāju rīcību.

6.4. Aizliegts bojāt viesnīcas inventāru. Ja ierodoties konstatēts inventāra bojājums numurā, lūgums par to ziņot viesu uzņemšanas nodaļā, lai izvairītos no pārpratumiem.

6.5. Par bojājumiem, kas radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta samaksa atbilstoši bojājuma apmēram.

6.6. Bez iepriekšējas saskaņošanas numuros aizliegts dedzināt sveces (kā arī atstāt degošas sveces bez uzraudzības). Viesnīcā aizliegts ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus un vielas.

6.7. Personīgās drošības un pārējo klientu drošības un miera labad viesnīcas teritorijā ir aizliegts uzturēties stiprā alkohola reibumā.

6.8. Viesnīcas apkalpojošajam personālam ir tiesības atteikties apkalpot klientu, kas atrodas stiprā alkohola reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

6.9. Sods par smēķēšanu neatļautā vietā tiek noteikts 50 eiro apmērā (vienai personai).

6.10. Viesnīca neuzņemas atbildību par viesu mantām, kas atstātas bez uzraudzības.

6.11. Bērniem līdz 18 gadu vecumam ir jāatrodas vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā.

Viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā viesnīcas personālam ir tiesības aizrādīt viesim un aizrādījuma neievērošanas gadījumā pārtraukt pakalpojuma sniegšanu. Šādā gadījumā viesiem ir jāatbrīvo viesnīcas numurs vienas stundas laikā. Nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.